We wokrjesu slědy zawostajiła

pjatk, 23. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dźewjeć lět je Birgit Weber jako Budyska přirjadnica skutkowała. Mjez druhim měješe Serbski muzej na starosći. Nětko so wona wjeseli, zo njetrjeba hižo połdra lěta do toho priwatne terminy planować, zo by jónu kónc tydźenja swobodne měła.  Foto: SN/Hanka Šěnec Dźewjeć lět je Birgit Weber jako Budyska přirjadnica skutkowała. Mjez druhim měješe Serbski muzej na starosći. Nětko so wona wjeseli, zo njetrjeba hižo połdra lěta do toho priwatne terminy planować, zo by jónu kónc tydźenja swobodne měła. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wot lěta 2013 skutkowaše Birgit Weber jako přirjadnica Budyskeho krajneho rady, w juliju je so wona dobrowólnje ze zastojnstwom rozžohnowała. W jeje zamołwitosći njejstej so jenož najwjetši šěrokopasmowy projekt cyłeje Němskeje a wobnowjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki zwoprawdźiłoj, ale wona bě tež zamołwita za Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Budyski Serbski muzej. Ze Sewjerorynsko-Westfalskeje pochadźaca studowana twarska inženjerka poda so 1995 do Sakskeje, 2006 do Łužicy a bydli dźensa z mandźelskim we Wuježku. Tam je so Cordula Ratajczakowa ze 56lětnej rozmołwjała.

Požadanje města Lipska za olympiadu, wulka woda, wutwar šěrokopasmoweje techniki, přetwar Energijoweje fabriki, iniciěrowanje Wuměłstwoweho busa – sće chětro wobšěrnje nastajena.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND