Słowa mocy – mócne słowa

pjatk, 18. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka Elke Lorencowa (naprawo) w rozmołwje po předstajenju swojeje knihi w juniju w Budyskej kniharni Kretschmar.  Foto: Carmen Schumann Awtorka Elke Lorencowa (naprawo) w rozmołwje po předstajenju swojeje knihi w juniju w Budyskej kniharni Kretschmar. Foto: Carmen Schumann

Recensija romana Elki Lorencoweje „Machtworte“

Zo bě jeje mandźelski-basnik mišter ­słowow, wěmy – zo pak zamóže tež Elke Lorencowa pisać, to hakle nětko pytnjemy. Lětsa je w nakładnistwje Mitteldeutscher Verlag jeje prěni roman „Macht­worte“ wušoł. Debit to, kotryž jenož hladajo na pózdni spisowaćelski comingout njepřekwapja, ale tež nastupajo putacu lekturu, kotraž wona čitarjej dari. Aw­torka powěda wo swojim dźěćatstwje w Němskej demokratiskej republice, wo wulkej politice w holčacym žiwjenju.

Hižo 1988 bě Wuježčanka prěnje skicy teksta nakładnistwu Aufbau pósłała, po politiskim přewróće pak měješe zastaranje swójby prioritu. Město na swojim teksće je Lorencowa po tym na nowi­narskich zdźělenkach města Budyšina dźěłała. Skónčnje, w starobje 59 lět, wona projekt znowa wožiwi, a mandźelski Kito Lorenc je wuslědk samo hišće takrjec „wotžohnować“ móhł, kaž wona w dodawku knihi přeradźa.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND