Na slědach wuměłca

pjatk, 20. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebita wustajeńca „Pytać za slědami“ z twórbami Gottfrieda Zawadzkeho, wuhotowana składnostnje stoćin z Kamjenca pochadźaceho wuměłca, w Muzeju zapadneje Łužicy  Foto: Henriette Braun Wosebita wustajeńca „Pytać za slědami“ z twórbami Gottfrieda Zawadzkeho, wuhotowana składnostnje stoćin z Kamjenca pochadźaceho wuměłca, w Muzeju zapadneje Łužicy Foto: Henriette Braun

Wustajeńca k 100. narodninam Gottfrieda Zawadzkeho w Kamjencu

Paralelnje k wustajeńcy serbskeho molerja Jana Buka „Wšo je krajina“ w Budyskim Serbskim muzeju wěnuje so Muzej zapadneje Łužicy Kamjenskemu wuměłcej Gottfriedej Zawadzkemu. Nimale w susodstwje narodźištaj so wobaj w awgusće 1922 a dožiwištaj tule swoje dźěćatstwo: Jan Buk w Njebjelčicach a Gottfried Zawadzki w Kamjencu. Wobaj daštaj so po ludowej šuli na dekoraciskeho molerja wukubłać a wobaj woprowaštaj swoje młodźinske lěta w němskim wójsku Druhej swětowej wójnje. 1947 započinaštaj (wobaj) tworjace wuměłstwo studować: Gottfried Zawadzki w Drježdźanach, Jan Buk pak we Wrócławju. K stoćinam wuměłcow so jeju cyłožiwjenski skutk w hódnej a wobšěrnej formje zjawnosći spřistupnja.

Cyrkwinski architekt

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) „Móst we Łužicy“, wjacebarbnje kolorěrowana linono-drjeworězba, stworjena w lěće 1969Rejza Šěnowa
dalši wobraz (2) „Jehnjo“, wokno w ewangelskej cyrkwi w Langebrücku, zdźěłane 1984
dalši wobraz (3) „Kamjenc“, akwarel/wuhlo, bjez podaća lěta nastaća
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND