Twori skulptury ze zdónkow a korjenjow

pjatk, 17. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Drjewowy wuměłc Thomas Schwarz ze Slepoho před skupinu skulpturow z najwšelakorišich družin drjewa z cyłeho swěta Drjewowy wuměłc Thomas Schwarz ze Slepoho před skupinu skulpturow z najwšelakorišich družin drjewa z cyłeho swěta

Wopyt pola drjewoweho wuměłca Thomasa Schwarza w Slepom

Na bywšej wojerskej ležownosći Sowjetskeje armeje zwonka Slepoho wón ze swójbu bydli. Wulka tafla „Drjewowy wuměłc Thomas Schwarz“ na kromje Grodkowskeje dróhi w lěsu nimo jěducemu hnydom napadnje. Někotrehožkuli tafla wabi pozastać a so informować, što so za njej chowa. Tež ja chcu wjace wo žiwjenju a dźěle wuměłca zhonić.

Wosrjedź ležownosće steji dołhe twarjenje, bywši kulturny dom wojerstwa, a na wšelakich městnosćach zahrody wuhladaš drjewjane skulptury, zhotowjene ze zdónkow wotemrětych štomow. „Dam jim ze swojim wuměłskim dźěłom znowa wožiwić“, praji Thomas Schwarz, kiž mje wita, widźo, zo sej twórby ze zajimom wobhladuju a je wobdźiwam. Wone su přićahliwe, zbudźa wćipnosć, što ze zdónkow a korjenjow starych štomow rěči. Fascinowacy to wobraz na zahrodźe a wopytowarja wobkuzłacy.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Skulptura pod hesłom „Započatk a kónc“ z lipoweho zdónka z Pančic-Kukowa Foto: Alfons Wićaz
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND