Moler klasiskeje modernya ludoweho wuměłstwa

pjatk, 17. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wuznamny łužiski wuměłc Max Langer w swojim ateljeju w Delnjej Wódrjeńcy (Niederoderwitz). Rědki portret je po wšěm zdaću wosrjedź 1960tych lět nastał.  Foto: SLUB Drježdźany/Němska fototeka/Evelyn Richter Wuznamny łužiski wuměłc Max Langer w swojim ateljeju w Delnjej Wódrjeńcy (Niederoderwitz). Rědki portret je po wšěm zdaću wosrjedź 1960tych lět nastał. Foto: SLUB Drježdźany/Němska fototeka/Evelyn Richter

Retrospektiwa hornjołužiskeho molerja Maxa Langera w Žitawje

Što su motiwy wuměłca, kiž je čas kejžora, „złote lěta“, Prěnju a Druhu swětowu wójnu kaž tež powójnski čas chudoby dožiwił? We wosebitej wustajeńcy z titulom „Mój małki a wulki swět“ pokazuja Žitawske měšćanske muzeje wobšěrne wuměłske tworjenje Hornjołužičana Maxa Langera (1897–1985), rodźeneho we Wjeršnych Kundraćicach (Spitzcunnersdorf) njedaloko dźensnišeje hranicy k Čěskej. Repertoire Langera wobsahuje nimo ćišnow, portretow, krajinow a zwobraznjenjow wjesneho wšědneho žiwjenja wosebje tež charakteristiske zadnjoškleńčne mólby. Přehladka wopřijima mnohe rědke a hišće ženje njepokazane požčonki ze zjawnych muzejow, mjez nimi ze Statnych wuměłstwowych zběrkow Drježdźany kaž tež z priwatneho wobsydstwa.

Wustajeńca w něhdyšim klóštrje franciskanow

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) „Stary łužiski porik“, pomolowany taler, bjez lěta, wolij na drjewje, Měšćanske muzeje Žitawa. Čas žiwjenja wotbłyšćowaše Langer molujo na ilustre wašnje wjesne wšědne žiwjenje w swojej ródnej wsy a blišej wokolinje a stwori tak zdobom časowe dokumenty.René E. Pech
dalši wobraz (2) „Kamor z dwójnymi durjemi“, wolij na jehlinowcu, bjez lěta, Statne wuměłstwowe zběrki Drježdźany. Zo by swójbu zežiwił, skutkowaše Langer tež jako dekoratiwny moler. Jeho hłowny motiw bě žiwjenski štom. W hałzach zwěčni wón w karikatu ristiskim stilu prjedownikow, swójbnych a přećelow.anonymus
dalši wobraz (3) „Awtoportret ze seršćowcom w pjasći“ (1924), wolij na płatnje, Měšćanske muzeje Žitawa. Wobraz napodobnja po kompoziciji, barbje a tołstym seršćowcowym duktusu molowanski stil Vincenta van Gogha.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND