„Chcemy so z pčołku identifikować“

pjatk, 26. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Pěstowarnja „Chróšćan kołć“ je we wobłuku programa „Simul+“ 5 000 eurow dobyła. Wo tym, kak tute pjenjezy nětko wužiwaja, je so Maximilian Gruber z nawodnicu kubłanišća Kerstin Šołćinej rozmołwjał.

Čehodla je so pěstowarnja „Chróšćan kołć“ wo spěchowanske srědki we wobłuku programa „Simul+“ požadała?

K. Šołćina: Prěnjotna ideja wuchadźeše z teama, wšako je mi participatiwne, zhromadne dźěło w a z teamom jara wažne. Tak stajichmy próstwu, kotraž wobsahuje wosebje zhromadny spěw wo „Chróšćan kołću“, podobnje spěwej, kotryž eksistuje hižo w Radworskej katolskej pěstowarni. Spěw bě srjedźišćo našeje próstwy, hladajo na to, zo su dźěći, pedagogiski personal kaž tež starši do spěwa integrowani. Dale hdźe wězo wo pčołku, wšako mjenujemy so jako kubłanišćo „Chróšćan kołć“. Chcemy pčołku tematizować: Žiwjenski wobswět, natwar, kotru funkciju wona ma.

Za čo wužiwaće pjenjezy nětko, hdyž sće je dobyli?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND