Widźał, słyšał, napisał (09.05.16)

póndźela, 09. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Gangster – swětowy mišter w Róžeńće na wopyće! Tak abo podobnje móhła so krótka rozprawa wo konju započeć, kotryž bě lětsa prěni raz jutrowny kóń. Meterwosomaštyrceći wysoki šumjel bě so nam na februarskim wopyće na jěchanskim dworje blisko Magdeburga hakle krótko do wotjězda pokazał, jako jeho młoda jěcharka na dworje sedłaše. Z konjom Bamke mějachmy hižo dalšeho šumjela za jutry 2016 wupytaneho. Tak hodźeše so šumjel-wurězanc Gangster cyle derje ke koble. Nic runjewon po wysokosći, za to pak po charakteru a wulkosći za křižerja-nowačka. Bamke bě dźesać centimetrow wyši. Wobsedźerka nam do wotjězda hišće wosebite mjeno konja přeradźi, zo bychmy wulki pjatk w Róžeńće tež wědźeli, štó z kim a tak dale. Jako słyšachmy mjeno Gangster, wubudźi to w nami tróšku brjušebolenje, wosebje w nowačku. Wobsedźerka pak změrujo doda, zo bě Gangster raz gangster, zo pak to dźensa hižo njeje, wšako zasadźeja jeho w jěchanskim wukubłanju dźěći a młodostnych.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND