Widźał, słyšał, napisał (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Mustwa prěnjeje do štwórteje koparskeje ligi maja hižo lětnju přestawku. Nětko je chwile so skónčnje po strapacach dołheje sezony wočerstwić. Neugersdorfski FC haji mjeztym wašnje, zo poda so prěnje mustwo po poslednjej hrě zhromadnje do dowola. Cil je lětsa znowa kupa Mallorca. Zaměr jězby je, w tej zestawje hišće raz na sezonu zhladować a mustwowu zhromadnosć hajić. Tónkróć so tež z někotrymi hrajerjemi rozžohnuja. Nimo mjeztym sławneho Jana­ Nezmara wopušćitej Max Höhne a wjelelětny kapitan mustwa Jiří Šisler FC Hornju Łužicu. Posledni mjenowany pak móhł snano tež w přichodnej hrajnej dobje we Łužicy za bulom honić. Po mojich informacijach mjenujcy ma Budissa Budyšin wulki zajim na jeho kmanosćach. Jednanja mjez towarstwom a 31lětnym srjedźopólnym hrajerjom běža.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk