Widźał, słyšał, napisał (25.07.16)

póndźela, 25. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Bórze zahaja so w brazilskim Rio de Janeiru Olympiske lětnje hry. Sportowcy z cyłeho swěta zetkaja so k sportowemu wubědźowanju a k mjezsobnemu zeznaću. Hižo na antikskich olympiskich hrach w Grjekskej knježeše zasada, zo maja za čas hrow brónje mjelčeć. Dźensa so hižo nichtó po tym nima. W Syriskej wojowanja dale póńdu, a zawěsće tež hrózbne terorowe nadpady njewomjelknu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND