Widźał, słyšał, napisał (29.08.16)

póndźela, 29. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Statistiski su druhdy komplikowane. A kak smy w NDRskim času z posměwkom rjekli: Njewěr žanej statistice, kotruž njejsy sam sfalšował. Ale chutnje, woprawdźe komplikowane su prawidła za wuhódnoćenje wuslědkow, kotrež europski koparski zwjazk UEFA prawidłownje přewjeduje. Měnju tabulku,­ hódnoćacu wukony koparskich mustwow europskich krajow a stajacu je do wěsteho slěda. Tele dny bu statistika zašłych pjeć lět wozjewjena. Po njej – a to njezadźiwa – steji Španiska ze swojimi klubami přeco hišće na čole. Ale wotstawk k Němskej je mjeńši, dokelž bě hrajna doba 2011/2012 z hódnoćenja wupadnyła. Tehdy běchu španiske kluby statistisce wuspěšniše hač w sezonje 2015/2016 – njehladajo na to, zo rěkaše finale mišterskeje ligi we wonym lěće FC Chelsea – Bayern Mnichow, dokelž běštej so wobaj španiskej połfinalistaj w tymle kole z wubědźowanja rozžohnowałoj.

Pod smužku maja Španičenjo nětko 20 hódnoćenskich dypkow mjenje hač při lońšim ličenju. Němska, druha tabulki, ma 15 dypkow a runje telko tež Jendźelska, kotraž steji dale na třećim městnje.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk