Widźał, słyšał, napisał (19.09.16)

póndźela, 19. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jurij Nuk

Jako aktiwneho běharja přez wjac hač šěsć lětdźesatkow zajimuje mje wosebje lochkoatletika. A tak sym sej tež we wusyłanjach telewizije wo njedawnych 28. olympiskich lětnich hrach w Rio de Janeiru předewšěm wurisanja w tejle sportowej družinje wobhladał. A tam mje najbóle mjetanje hlebije jima. Hdyž widźu wysoko na njebju lětadło lećeć, kotrež ćehnje za sobu kondensacisku smuhu, da mam stajnje gracilnosć lěta tajkeje hlebije před wočomaj. A z tajkej gracilnosću a jara daloko lećeše na olympiadźe tež hlebija olympiskeho dobyćerja Thomasa Röhlera z Jeny. Po wurjadnych 90,30 metrach zaštapi wona do trawnika. Přewšo sympatiski 24lětny lochkoatlet bě před štwórć lětom tónle nastroj w finskim měsće Turku samo hižo 91,28 metrow daloko ćisnył, štož je rekord lěta.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND