Widźał, słyšał, napisał (18.04.17)

wutora, 18. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Macka

Lube sportowče a lubi sportowcy, jutrowne haleluja zaklinča zaso radostnje a krasnje w našich křižerskich procesionach. W nich běše tež wulka syła aktiwnych sportowcow, kiž poselstwo­ zrowastanjeneho Jězu Chrysta na dostojne wašnje wozjewjachu. Wosebje hordy běch, hdyž wuhladach mojeho syna Uwe ze slěbornym a wnučka Paula ze zelenym wěnčkom.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND