Widźał, słyšał, napisał (08.05.17)

póndźela, 08. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Michał Nuk

Budyska Młynkec łuka je w prěnim rjedźe znata jako domicil koparjow Budissy Budyšin. Tuchwilu wšak so z mało wuspěchom přećiwo zestupej ze štwórteje najwyšej koparskej lize wobara, tuž drje so tak spěšnje njestanje, zo tu raz němska koparska elita na wopyty přijědźe. Trochu hinak je to w druhej sportowej družinje, w kotrejž ma Budyšin tohorunja dołhu tradiciju. Lochokoatleća dweju towarstwow tu na tartanowym kole nimale wšědnje zwučuja, tež wubědźowanja za dorost tam prawidłownje přewjeduja. W zašłych pjeć lětach móžeše Wuchodosakske lochkoatletiske towarstwo (OSLV) Budyšin dwójce k sakskim mišterstwam w crossowym běhanju přeprosyć, hdźež tón abo tamny atlet wukony pokaza, kotrež móža so tež na narodnym niwowje widźeć dać.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND