Widźał, słyšał, napisał (29.10.18)

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

We wobłuku trenarskeho wukubłanja mějach njedawno tež seminar w Lipsku. Wotměnjawe a mnohostronske wukubłanje bě Sakski koparski zwjazk přewjedł. Hižo na prěnim dnju wjedźechmy zhromadnje z docentami hor­cu a zdźěla jara napjatu diskusiju. Wězo bě tema kopańca, kak dyrbi hinak być? W Lipsku wjerći so mjenujcy wšitko wokoło RB a jeho koncept nastupajo dorostowe wukubłanje. Wěnowachmy so wšelakorym směram a metodam dorostoweho treninga a wukubłanja. Jedyn z wobdźělnikow prašeše so wukubłarja, kelko hra­jerjow z tučasneho RB kadra bu w Lipsku wukubłanych. Docent, sam trenar z druhej najwyšej licencu Němskeho koparskeho zwjazka (DFB), da jemu bjez wulkeho přemyslowanja hnydom wotmołwu. Ani jedyn! Z tym bě horca diskusija zahajena.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND