Widźał, słyšał, napisał (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

Tereza Wićazowa z Budyšina pisa dźensa prěni­ raz za rubriku Widźa­ł(a), słyšał(a) – na­pi­sał(a) a je tak w stawiznach sportoweje kolumny nimo Ralbičanki Haleny Jan­cyneje druha žona. Rodźena Kukowčanka Tereza Wićazowa dźěła w Budyskim šulskim a zetkawanskim centrumje na Serbskim gymnaziju jako sportowa wučerka. Nimo toho je wolejbulistka Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy we wobwodnej lize. Nětko w lěće 2019 je wona jedna z dweju WSN-nowačkow.

Wulki sportowski dźak wupraja sportowa redakcija Serbskich Nowin na tutym městnje Budyšanej Jurjej Nukej, kiž je swój WSN-pisak po wjac hač 100 přinoškach złožił.

Dźesać lět sym w Chrósćicach najprjedy w holčim, pozdźišo w žónskim koparskim mustwje za bulom honiła. Lěpje prajene, sym bule popadnyła abo wotwobarała, zo bych přećiwniskim wrotam zadźěwała. Moje dźěło běše našu klětku čistu dźeržeć. Dokładnu bilancu žanu nimam­, ale myslu sej, zo sym swoje dźěło derje dosć wukonjała.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND