×

Powěsć

Failed loading XML...

Widźał, słyšał, napisał (18.03.19)

póndźela, 18. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Čim starši, ćim nazhonićiši sy a ćim lěpje móžeš so ze swojej rutinu tež přećiwo młódšim kontrahentam přesadźić – poprawom logiska to formula. W kopańcy je samo rěč wo omino­znej najlěpšej starobje, hdyž hrajerjo na kóncu karjery hišće raz wosebite wukony docpěwaja. Njerěkaš-li pak runje Pizzaro, Buffon abo Zynda, sy dźensa hižo z 30 lětami swój cenit karjery překročił.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND