Widźał, słyšał, napisał (13.05.19)

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

W jednotliwych koparskich klasach so hrajne lěto pomału nachila. Wo tym, štó postupi abo zestupi, je nimale wšudźe hižo rozsudźene, a jednotliwe zjednoćenstwa planuja hižo za nowu sezonu. Tak započina so zdobom zaso čas wulkich spekulacijow. W tym zwisku je so trenar Tomaš Henčl hižo jasnje wuprajił. Wón zakónči swój nadawk pola prěnjeho mustwa FC Hornja Łužica Neugersdorf. Henčl je w zašłym času tež ideju nastorčił, zo dyrbjeli mustwa z Hornjeje Łužicy wušo hro­madźe dźěłać. Jenož tak hodźi so wěsty niwow kopańcy w regionje dołhodobnje zaručić. Wo tym měli towarstwa na kóždy pad rozmyslować.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND