Widźał, słyšał, napisał (13.05.19)

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

W jednotliwych koparskich klasach so hrajne lěto pomału nachila. Wo tym, štó postupi abo zestupi, je nimale wšudźe hižo rozsudźene, a jednotliwe zjednoćenstwa planuja hižo za nowu sezonu. Tak započina so zdobom zaso čas wulkich spekulacijow. W tym zwisku je so trenar Tomaš Henčl hižo jasnje wuprajił. Wón zakónči swój nadawk pola prěnjeho mustwa FC Hornja Łužica Neugersdorf. Henčl je w zašłym času tež ideju nastorčił, zo dyrbjeli mustwa z Hornjeje Łužicy wušo hro­madźe dźěłać. Jenož tak hodźi so wěsty niwow kopańcy w regionje dołhodobnje zaručić. Wo tym měli towarstwa na kóždy pad rozmyslować.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND