Widźał, słyšał, napisał (21.10.19)

póndźela, 21. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Tereza WićazowaDźensa chcu sportowu kolumnu raz w hinašim zmysle wužiwać. W sportowych kruhach so hižo dlěje ze starosću wobkedźbuje, zo so dźěći a młodostni powšitkownje přez wužiwanje elektroniskich nastrojow mjenje po­hibuja hač před někotrymi lětami a lětdźesatkami. Dźěći a młodostni trjebaja pohib, zo by so jich wosobina harmonisce wuwiła. Što pak su nětko lěpšiny pohiba za dźěći a młodostnych? Přez pohib za­znawaja dźěći a młodostni swój wobswět diferencowanišo a hromadźa wšelakore nazhonjenja. Pohib podpěruje kognitiwne wuknjenje. Tak polěpša na přikład koncentraciju, přidatny informaciski přistup přez tak mjenowany pohibowy zmysł so wotewrě a předźěłanje informacijow so optiměruje. Pohib w sportowym zmysle móže wězo na jednym boku aktiwěrować, ma pak na tamnym boku tež změrowacu skutkownosć, přetož wottwarja stres. To strowotu a derjeměće podpěruje. Pohib je wuměnjenje za motoriske a strowe ćělne wuwiće.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND