Widźał, słyšał, napisał (09.12.19)

póndźela, 09. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Michał Nuk

W minjenych 15 lětach běch čłon w šěsć sportowych towarstwach. Wšojedne, hač su to wolejbul, kolesowanje, billard abo kopańca, hłowna starosć zamołwitych je přeco samsna – wo­te­bě­raca ličba čłonow a pobrachowacy dorost. Wšelake ideje, tomu trendej zadźěwać, njejsu situaciju zwjetša trajnje po­lěpšili. Pytajo za přičinami husto słyšiš, zo su mjez druhim telewizija, smartfony a kompjuterowe hry wina. Zawěsće njejsu to cyle­ wopačne měnjenja, nichtó pak njemó­že prěć, zo žiwjenske wobstejnosće dźensnišeje młodźiny hižo z tej před 30 lěta­mi přirunajomne njejsu. Poskitki su wobšěrniše, a digitalizacija zdawna jenož młodu generaciju njepotrjechi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND