Widźał, słyšał, napisał (05.10.20)

póndźela, 05. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Jako koparski wrotar sej stajnje lochko nimaš. Zo so tak pozicija zakładnje wot druhich hrajerjow w mustwje rozeznawa, pokaza so hižo we wot FIFA­ postajenych wosebitych prawach za wrotarja. Wón zaběra wosebitu poziciju, kotraž so hižo optisce wuzběhnje. Wšako ma jeho trikot hinašu barbu hač tón tych pólnych hrajerjow. Nimo toho smě wrotar bul w swójskej šěsnatce z ruku hrać a ma nadawk, třělwy na wrota wotwobarać. Ale tež organizacija słuša k jeho nadawkam. Po wotwobaranych a popadnjenych bulach ma wón wliw na wotběh hry. Móže­ hrajny nastroj doprědka kopnyć abo ćisnyć abo tež bul w škiće dźeržeć. Wrotar móže potajkim hru pospěšić abo spomalić. Za to trjeba hrajnotaktiske kmanosće.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND