Widźał, słyšał, napisał (29.12.20)

wutora, 29. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Hrajna abo powšitkownje tež sportowa doba 2019/2020, ale tež 2020/ 2021 budźe zawěsće mnohim sportowčam a sportowcam w pomjatku wostać. Dotal sym so w tutej kolumnje wědomje temy „korona“ pasła. Tola nětko pospytam z wubranymi přikładami na hinaše wašnje sportowe lěto 2020 zjimać. W nalěću kaž tež nětko w nazymje je so amaterski sport wusadźił. Tola někotrym sportowčam a sportowcam bě to pohon, so na kreatiwne a swójske wašnje pohibować resp. přiwšěm planowane projekty zwoprawdźić.

W aprylu startowaštaj Serbski Sokoł z.t. a Spěchowanske towarstwo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy z.t. zhromadnje sportowu akciju třěš­neho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow. Planowany běh sponsorow za přetwar šule bě wupadnył. Socialny projekt měješe předwidźane, zo so za pře­twar šule pjenjezy hromadźa, zo móže so šulerka z genetiskim defektom na wučbje wobdźělić. Tak namakachu zamołwići alternatiwu: wirtuelne sportowanje, při kotrymž móžeše so kóždy wobdźělić a tak šulerku a přetwar podpěrać.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk