×

Powěsć

Failed loading XML...

Widźał, słyšał, napisał (18.01.21)

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Beno Šołta

Ćežki čas to nětko w pandemiji, hdyž njehodźa so žane mustwowe sportowe družiny přewjesć a hdyž njemóžeš sej je live­ lubić dać. W telewi­ziji wšak atmosfera tajka njeje, kaž ju znaješ. Ale sym optimistiski, zo to zaso raz budźe, a snano sej to potom bóle česćimy, štož běše za nas hewak samozrozumliwe.

Tak dołho móžemy na přikład biatlonej přihladować. Napjaty je tón kaž kóžde lětoo.­ Tajku kombinaciju dźě zrědka maš: wulku strapacu wonka w kole, horu horje, ­horu dele. A potom dyrbiš cyle koncentrowany na třělnišću stać a mału čornu dźěrku trjechić. Kak rady bych to tež raz sam wuspytał! Na zbožo je kalender biatletow lětsa runje tak derje pjelnjeny kaž hewak. Jenička změna: Na wšěch stacijach su woni dwójce, za to maja mjenje stacijow.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND