Widźał, słyšał, napisał (29.03.21)

póndźela, 29. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Hłowny sportowy wučer Serbskeho gymnazija Budyšin Měrko Korjeńk je dźensa jedyn z lětušeju nowačkow w mustwje Widźał-słyšał-napisał.

„Serbscy sportowcy su na polu wolejbuloweho sporta w Budyskim wokrjesu pioněrske dźěło wukonjeli“, pisa dołholětny redaktor Sokołskich Listow Mikławš Krawc we wudaću čo. 1/2009 a podawa hruby přehlad wuwića wolejbuloweho sporta w Serbach. Złožujo so na přinošk Pětra Šołty w Sokołskich Listach čo. 3/1994 rysuje wón spočatki nawuknjenja noweje sportoweje družiny w susodnej Čěskosłowakskej na Varnsdorfskim Serbskim gymnaziju. W zajimawym přinošku rozprawja Šołta (sam sobuhrajer) wo grandioznym wuspěchu serbskich wyšich šulerjow 1951, jako stachu so ze sakskim šulerskim mištrom we wolejbulu. Woni hrajachu taktisce mudrje z dwěmaj nadběhowarjomaj, štož bě nowe. Wšako delnje wotwobaranje bulow (bagrowanje) dowolene njebě. Tule techniku su hakle Češa 1958 na europskich mišterstwach pokazali.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND