Widźał, słyšał, napisał (21.06.21)

póndźela, 21. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Bastard Ronaldo!“, steješe sobotu wječor krótko po 1:0 za Portugalsku na šmóratku spřećeleneje Pražanki w Praze. Wona bě sej wjacorych hosći z tu- a wukraja do stolicy Čěskeje na narodniny a tež na hladanje kopańcy přeprosyła. Wotpósłar spočatnje mjenowaneje SMS pak tam na zbožo njebě, tak zo wotběža wječor dosć měrnje.

Spodźiwne, kak so někotři fanojo do hrow­ europskich mišterstwow (EM) stopnjuja a njewěcownje partije ko­mentuja. Jako docpě Ronaldo za Portugalsku nawjedowanje, pokazowaše časnik hakle 15. min. wot dohromady 90. Móžeš so tola najprjedy hišće raz měrnje do křesła sydnyć a wočaknyć, kak so duel dale wuwije. „Štóž 1:0 nawjeduje, přě­hraje“, rěkaše mjenujcy stajnje pola nas dźěći, jako na wjesnych kopanišćach za bulom honjachmy. Runje mjenowane prajidmo je sobotu tež přitrjechiło, wšako přěhra Portugalska po nawjedowanju 1:0 z 2:4.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND