Widźał, słyšał, napisał (05.07.21)

póndźela, 05. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Wuwiće wolejbula na serbskich šulach w Budyskim a Kamjenskim wo­krjesu w 1960tych lětach chcu wam dźensa rozłožić. W archiwje Serbskich Nowin nańdźech prěnju rozprawu wo šulerskim wolejbulu z 15. nowembra 1967 wot Mikławša Krawca. Wón pisa tam wo pokalnych hrach młodźiny Budyskeho wokrjesa. Šulerjo Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule (SRWŠ) z Małeho Wjelkowa wudobychu sej 5. městno, dobyło je mustwo LIW Budyšin. Měsac pozdźišo rozprawješe Mikławš Krawc wo hrach młodźinskeje wokrjesneje klasy. Šulerjo SRWŠ, kotřiž hrajachu přećiwo zjednoćenstwam z Budyšina, wubědźichu sej kedźbyhódne 4. městno. Techniske wukubłanje zmóžni jim tehdy sportowy wučer Gerat Hrjehor. Šulerjo, kotřiž při wysokim saku hrajachu, běchu mjez druhim Pětr Brězan, Korla-Hinc Friesa, Pětr Korjeńk, Klaus Kubaš a Achim Šuster (wolejbulist Rotacije Budyšin). Srjedź junija 1968 wotmě so w Hórkach wabjenska ludowa hra wolejbul mjez wučerjemi-šulerjemi z Worklec a šulerjemi z Pančic-Kukowa.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND