Widźał, słyšał, napisał (01.11.21)

póndźela, 01. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni Ryćer

Ničo njeje tak wobstajne kaž změna. To dožiwjamy wězo tež we wobłuku motorsporta. Změny wobkedźbujemy tu wosebje na techniskim polu. Techniske inowacije wuwitych awtow wupru­wuja fachowcy zwjetša w motorsportowych wubědźowanjach. To bě hižo před wjace hač sto lětami tak, jako wotmě­wachu so prěnje jězby na dołhich distancach, kaž na přikład 24hodźinske wužadanja w francoskim Le Mans abo na němskim Nürburgringu. To stej jenož najznaćišej čarje, hdźež tute ekstremy hišće­ dźensa namakamy. Wjele tajkich dyrdomdejstwow so zhubi, dokelž čary hižo­ naročne dosć njeběchu abo wjace stupacym wěstotnym standardam njewotpowědowachu. A wězo pozhubi so tójšto producentow z najwšelakorišich přičin. Jedyn přikład je po cyłym swěće znata němska serija DTM. W zašłych lětach wobdźělichu so jenož hišće tři producenća na seriji: Audi,­ Mercedes a BMW. Ale wšitcy třo skónčichu do kónca zašłeho lěta swój angažement. Serija steješe tak před swojim dospołnym kóncom.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND