Widźał, słyšał, napisał (20.06.22)

póndźela, 20. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

,,Budź bož´mje moja lubćička, budź bož´mje moja šula ...“, takle drje sam a mi tež spěwać njebudu, hdyž w juliju durje swojeje stwy začinju a nowy žiwjenski wotrězk započnu. Runja wotchadnikam našeje šule budu potom prajić móc – šulski čas je nimo! Kajki pak běše mój šulski čas, hladajo stajnje z wida sportowca na tón samsny. Jako nastupich před nimale štyrceći lětami swoju wučersku słužbu w Ralbicach smědźach hnydom tež w předmjeće sport wuwučować. Poboku mějach nazhoniteju Wornarjec bratraj Jana a Pětra, Krawcec Marju a Hinca Fryču. Snano pak mam so swojemu staršemu bratrej dźakować, zo dóstach dowěru te­hdyšeho direktora Rafaela Wowčerja za wuwučowanje w sporće, wšako chodźeštaj do jedneje rjadownje a Pětr wuwučowaše hižo jako sportowy wučer w Pančicach-Kukowje. Druhdy maš snano w swójbje dweju kmaneju sportowcow ...

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND