Widźał, słyšał, napisał (20.03.23)

póndźela, 20. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wo serbskim kompetencnym centrumje na polu sporta je redaktor rozhłosa a triatlet Beno Šołta zašły tydźeń na tutym městnje pisał. Sym jemu jara dźakowny, zo je tutu tematiku narěčał. Přeco zaso so wo tym diskutuje. Měnjenja su kaž přeco rozdźělne. Woprawdźe napřećiwne argumenty pak nichtó ženje tak prawje nima. Tuž chcu tež lěpšiny tajkeho centruma skrótka napisać a wam rozjasnić. To njerěka, zo mam jenož ja prawje, abo zo je to jenički puć, kotryž wjedźe k wuspěchej. Dyrbimy pak prosće sprawdu, wo stawje našeho dorosta a našich sportowych zjednoćenstwach rěčeć móc.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND