Widźał, słyšał, napisał (11.04.23)

wutora, 11. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

,,Raduj so njebjes kralowna, raduj so Marija ...“, takle klinčeše jutrońčku z erta křižerjow a mnohich wěriwych po cyłej katolskej Łužicy. Mjez křižerjemi běchu cyle wěsće tež mnozy, kotřiž so w swojim swobodnym času ze sportom zaběraja a to w najwšelakorišich sportowych družinach. Přihladowarjo njemóžachu spóznać, hač jedna so wo mustwoweho lěkarja, trenarja abo hrajerja, wšako jednotna drasta žane rozdźěle njepokaza. To jedne pak bě tež mjez křižerjemi jasne: Ći starši, nazhonićiši, pomhaja a kubłaja młódšich. Su jim w tej abo tamnej situaciji z dobrym přikładom, poradźowarjom a pomocnikom. A ći młódši dźakuja so ze zdwórliwosću, posłušnosću a respektom.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND