Widźał, słyšał, napisał (15.05.23)

póndźela, 15. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

Za čas studija sym husto do biblioteki sportowych wědomosćow sportoweje fakulty w Lipsku chodźiła. Tam mějachu knihi wurjadowane, kotrež wjac načasne njejsu abo wottrjebane. Hdys a hdys sej jednu abo druhu knihu za symboliski fenk sobu wzach. Před krótkim zaso swójsku „biblioteku“ přelistowach a namakach w jednej z tutych knihow zajimawy nastawk Dietera Brodtmanna. Nastawk je wón drje w lěće 1993 napisał, rozestaja pak so ze sportom w lěće 2023. Dieter Brodtmann je sportowy pe­dagoga a wysokošulski wučer. Mjez druhim napisa: „Hdyž nětko na lěto 2023 zhladuju a so prašam, kak mam dźensa dźěći na pohib za 30 lět kwalifikować, potom wšak dyrbju spytać anticipować, kak móhł wólny čas a pohib w lěće 2023 wupadać.“

Tuž spyta wón w lěće 1993 někotre tendency­ resp. mysle za lěto 2023 nastajić:

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND