Widźał, słyšał, napisał (26.02.24)

póndźela, 26. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor„Te kórki wostanu tu! Su w škleńcy, a ta je zakazana!“, rjekny kontrolerka při kontroli čěskeje koleginy-wučerki w Čěskej na Morawje. Běch jako prěni z našeho čěsko-serbsko-ameriskeho kwinteta kontrolu wačokow, drasty a ćěła do biatlonoweje areny Vysočina w Nowym Měsće na Morawje bjez problemow přeprěčił, dokelž mějach wjetšinu mojich za zastup do stadiona problematiskich wěcow, tak na přikład awtowy kluč, fotoaparat a mikrofon, hnydom w ruce. Po tym pak so hišće raz wobroćich, zo bych čěsku wučerku Jarmilu Št´astnu z gymnazija Polička, mojeho syna Kiliana, šulskeho nawodu gymnazija Polička Józefa Dvořáka a wučerku Jennifer Ontko z Ameriki při kontrolach wobkedźbował a pohladał, hač to pola nich tež tak bjezporočnje dźe. Pola Józefa Dvořaka bě to chětro njekomplikowane, wšako měješe wón sportowy anorak zdrasćeny, kotryž dósta w lěće 2013 kóždy z pomocnikow a zamołwitych za prěnje swětowe mišterstwa w sportowej družinje biatlon na Čěskej zemi.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND