Widźał, słyšał, napisał (03.04.24)

srjeda, 03. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Elias Bětka

Za mnohich nastanu při zapřijeću sněhakowarske tury a skitury prašaki, dokelž tutón sport w Sakskej tež njedosahaceje topografije dla skerje jako nakromny zjaw wobhladujemy.

Tola w zašłych lětach je so tutón sport k dźeń a woblubowanišej wólnočasnej aktiwiće wuwił, kotraž jenož lubowarjow zymskeho sporta magisce njepřićahuje, ale tež nowačkow. Přez koronapandemiju­ so sport sylnišo etablěrowaše a tuž bu absolutny trend sport.

Při sněhakowarskich turach njeńdźe wo wotjězdźenje preparowanych pistow, ale skerje wo dožiwjenje přirody zboka wuteptanych pućow a masow turistow. Sněhakowanje zmóžnja sportowcam, sej daloko wot tołka sněhakowarskich kónčin husto njedótknjenu rjanosć horow lubić dać. Wuhotowani ze specielnymi sněhakami, wjazbami a kožuchami za postup, běža a suwaja so sportowcy na wjerški, zo bychu potom zboka masow njedótknjene skłoniny wotjěli.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND