Widźał, słyšał, napisał (09.07.24)

wutora, 09. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Elias Bětka

Hranicy překročić, a to dźakowano mentalnej sylnosći. Mentalna sylnosć hraje mjez druhim we wutrajnosporće centralnu rólu. Wona pomha atletam najebać ćělnu wučerpanosć, bolosće a druhe chorosće dale činić a so njepodać. Wona zmóžnja sportowcam so na swoje cile wusměrić. Z pomocu mentalneje sylnosće móža wutrajni sportowcy stres zmištrować a swoje strachi kontrolować kaž tež poražki přewinyć. Skónčnje je mentalna sylnosć husto rozsudźacy faktor, kotryž wutrajneho sportowca wudospołnja. Woprawdźity mišter tutoho předmjeta je Němc Jonas Deichmann. Kaž lědma něchtó druhi zamóže rodźeny Šwaba swoje ćělne hranicy přeco dale překročić a ramik předstajomneho stajnje zaso powjetšeć.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND