Wuslědki (26.06.18)

wutora, 26. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kopańca

wokrjesna klasa, stafla II

HZ Bretnig-Hauswalde II/Ramnow II – Wjazońca0:3 (0:1)

Frankenthal II – Kubšicy/Bukecy 0:9 (0:4)

Steinigtwolmsdorf – Drjewnica 5:1 (3:1)

Porchow II – Bart II3:4 (1:2)

Arnsdorf II – Wjelećin III 7:0 (4:0)

SSV Biskopicy – KT Biskopicy II 2:8 (1:4)

1. Biskopičanske KT II 22 152 : 20 57

2. HZ Kubšicy/ Bukecy 22 123 : 33 57

3. TSV Wjazońca 22 63 : 38 49

4. SG Steinigtwolmsdorf 22 68 : 49 42

5. Arnsdorfske KT II 22 61 : 32 37

6. ST Drjewnica 22 74 : 45 34

7. HZ FSV Bretnig-Hauswalde II/

Ramnow II 22 45 : 68 31

8. SSV Germania Biskop. 22 46 : 58 25

9. ST Bart II 22 37 : 76 24

10. ST Porchow II 22 35 : 97 13

11. ST Wjelećin III 22 16 : 110 7

12. SG Frankenthal II 22 19 : 113 4

wokrjesna klasa, stafla III

Lubuš II – Hory II 1:1 (0:1)

Łaz/Běły Chołmc II – Šćeńca 3:3 (2:1)

Łuty II – Bluń2:7 (2:3)

Njeswačidło II – Wětnica-Hola 1:1 (1:0)

Kulow II – Wóslink/Skaskow 1:5 (1:3)

1. LSV Bluń 20 97 : 17 54

2. SZ Wóslink/Skaskow 20 80 : 10 49

3. LSV Hory II 20 60 : 32 41

4. SV Hermsdorf 20 73 : 31 37

5. Módro-běli Kulow II 20 34 : 51 28

6. HZ Łaz/Běły Chołmc II 20 53 : 45 27

7. ST Wětnica-Hola 20 46 : 48 25

8. FSV Šćeńca 20 35 : 70 17

9. ST MB Njeswačidło II 20 35 : 96 16

10. ST Lubuš II 20 33 : 78 15

11. FSV Łuty II 20 29 : 97 8

wokrjesna klasa, stafla IV

Kinspork/Łužn. II – Njebjelčicy II 1:0 (1:0)

Hlinowc – Sepicy II9:0 (2:0)

Wachau II – Hermsdorf II 6:2 (3:1)

Haselbachtal II – L.-Augustusbad 0:6 (0:1)

Němske Pazlicy II – Lomnitz-Großnaundorf II9:0 (6:0)

1. SV Liegau-Augustusbad 20 79 : 18 54

2. ST Hlinowc 20 72 : 28 41

3. HZ Lomnitz-Großn. II 20 49 : 27 41

4. TSV Połčnica II 20 46 : 45 34

5. Natw. Němske Pazl. II 20 46 : 33 31

wozjewjene w: Wuslědki
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND