Wot prošerja k sebjewědomje wuprudźacemu sobutwórcej

srjeda, 06. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Za politiskim sobupostajowanjom w naležnosćach našeho ludu tči wjace hač jenož na hłownej zhromadźiznje Domowiny wothłosować.  Foto: SN/Maćij Bulank Za politiskim sobupostajowanjom w naležnosćach našeho ludu tči wjace hač jenož na hłownej zhromadźiznje Domowiny wothłosować. Foto: SN/Maćij Bulank

Serbska zjawnosć čaka dale na zwoprawdźenje namjetow, kotrež bě dźěłowa skupina „Korpo­racija zjawneho prawa“ Załožby za serbski lud 2012 předpołožiła.

Serbske šule su zawrjene, pobra­chu­ja serbscy wučerjo, duchowni, žurnalisća. Institucije, politiske stro­ny, zarjady kaž tež Domowinske skupiny nimaja dorost. Serbšćina zhubja so ze zarjadow a šulow a ze zjawnosće. Kultura našeho ludu so jako muzealna turistiska atrakcija marginalizuje. Brunicy dla su Serbja ze swojeje role wućěrjeni a mnohe serbske wsy wotbagrowane. W naslědnej krajinje hižo ničo na serbske žiwjenje nje­dopomina. Móžachu-li Serbja w ka­­tolskim miljeju hišće swoju rěč dotal někak­ zdźeržeć, so jich kulturna substanca nětko tež w tym regionje pozhubja. Za hłow­nymi eksistencnymi prašenjemi Serbow so hižo nichtó prawje chutnje njepraša. Předsydu Domowiny Dawida Statnika ci­tu­je wulka tydźenska nowina „Die ZEIT“ (25.08.2011): „Dass unsere Sprache ausstirbt, ist Fakt!“

Kmanosće zjednoćić

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND