Njepřećel Wałdy njeje Statnik, ale demokratija

štwórtk, 27. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
31. awgusta 2020 su so čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a wjednistwa třěšneho zwjazka oficialnje ze zastupnikami Serbskeho sejma zetkali a wjacore temy rozjimali. Žurnalisća běchu jenož krótko do zahajenja zarjadowanja na městnje, wuradźowanje wotmě so za zawrjenymi durjemi.  Foto: Maćij Bulank 31. awgusta 2020 su so čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a wjednistwa třěšneho zwjazka oficialnje ze zastupnikami Serbskeho sejma zetkali a wjacore temy rozjimali. Žurnalisća běchu jenož krótko do zahajenja zarjadowanja na městnje, wuradźowanje wotmě so za zawrjenymi durjemi. Foto: Maćij Bulank

Předsyda Domowiny Dawid Statnik wupraja w diskusiji swoje mysle aktualnu debatu wo Serbskim sejmje nastupajo

Z wosobinskim stejišćom sym jako předsyda Domowiny na čitarski list dr. Měrćina Wałdy w Serbskich Nowinach 12. meje reagował. Wałda běše mi w swojim nastawku „Kak sej Serbja swoje połoženje rjane barbja“, wozjewjenym w SN 5. meje wumjetował: „Předsyda Domowiny je wjackróć wo­spjetował, a podobnje bu wón tež w tydźeniku Die Zeit citowany: ,Dass unsere Sprache ausstirbt, ist Fakt.‘“ W swojim znapřećiwjenju ze 7. meje na to skedźbnich, zo sym so za tónle zmylk jako nowy młody předsyda w interviewje z Die Zeit, wozjewjenym 25. awgusta 2011, zjawnje zamołwił a zo njejsym wuprajenje ženje wospjetował. Na to reaguje Wałda mjez druhim z nowymaj twjerdźenjomaj: Tak móhła wosoba, „kotraž nochce mjenowana być“, a móhło „njeoficialne zetkanje předsydy Domowiny z prof. Klawsom Thielmannom a ze mnu w Chasowje“ pozdatnje dopokazać, zo tola něšto na tym je, štož je Wałda w swojim nastawku twjerdźił.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND