Debatu dyrbja Serbja sami wjesć

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW), strona danskeje mjeńšiny a Frizow w Schleswigsko-Holsteinskej, přisłuša wot lěta 2009 Europskej swobodnej aliancy (EFA). Stachmy so z jeje čłonom, dokelž wona jako europska strona zajimy mjeńšinowych a regionalnych stron zastu­pu­je. Wšitcy wěmy, kelko je politiskich rozsudow w Europskej uniji, nastupowace tež wobydlerki a wobydlerjow na městnje. Tohodla je z našeho wida wažne měć politisku ruku w Europskim parlamenće, kotraž móže jeho wobzamknjenja wob­wliwować. Zapósłancy EFA w Europskim parlamenće ze Šotiskeje, Walizi­skeje, Kataloniskeje, Walencije a Letiskeje při tym z europskimi Zelenymi w jednej frakciji wusko zhromadźe dźěłaja. Samo tónle fakt hižo dopokazuje, zo pohibuje so politiske wusměrjenje w politiskim spektrumje nalěwo a naprawo srjedźi­zny. Ekstremistiske strony EFA pak nje­přiwo­zmje pak won ćisnje, kaž bě to před lětami z italskej Legu Nord. Kaž je znate, twori SSW sam wot lěta 2012 z SPD a Zelenymi schleswigsko-holsteinske krajne knježerstwo.

wozjewjene w: Diskusija
wjace z tohole wobłuka: « Widaj ­na kongres EFA
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND