Měr na wjeršku Wulkeho Pichowa hosćencarce najwažniši

srjeda, 02. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Annett Grundmann (nalěwo) a jeje hosćo sej swjaty měr na Wulkim Pichowje wosebje waža. Mějićelka hórskeje bawdy tam čas žiwjenja bydli.  Foto: M. Rječcyna Annett Grundmann (nalěwo) a jeje hosćo sej swjaty měr na Wulkim Pichowje wosebje waža. Mějićelka hórskeje bawdy tam čas žiwjenja bydli. Foto: M. Rječcyna

Wjacore pućiki wjedu na 499 metrow wysoki Wulki Pichow. Najsławniša je pućowanska šćežka Němskeje jednoty, kotraž wjedźe 1 080 kilometrow wot Zhorjelca hač do Aachena tež po tutej horje. Hač ma rozsud Němskeho pućowanskeho zwjazka z powěsću wo nastaću mjena hory činić? Jako w dawnych časach pralěs horu pokrywaše, zasydlichu so w dole Wendojo. Jednoho dnja zalězechu někotři z nich na wjeršk hory. Prěni, kiž bě nahi dypk docpěł, zawoła: „Běch jow!“ Tónle wukřik je horje mjeno dał, steji na tafli.

Na horje samej je wšitko, štož słyšiš, ničo – nimo fifolenja ptačkow. Runje to wšak wabi mějićelku tamnišeje hórskeje bawdy Annett Grundmann wšědnje na Wulkim Pichowje přebywać. „Měr je to, štož mje cyłe žiwjenje přewodźa“, Annett Grundmann potwjerdźa. Čas žiwjenja wona na horje bydli a nochce nihdźe druhdźe być. Hižo jeje staršej běštaj wot lěta 1965 hač do 2003 hosćenc wobhospodariłoj. Po smjerći nana přewza jón dźowka Annett. Mjeztym 49lětna steji dźensa na čole małeho mustwa.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND