Wo wěstotu a atraktiwitu so starali

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Lětsa měješe Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) tójšto wužadanjow spjelnić. Z docpětym stawom saněrowanja je LMBV spokojom.

Zły Komorow (SN). Nimo zwoprawdźenja bytostnych nadawkow, saněrowanja hórniskich kónčin z naročnymi geotechniskimi naprawami, měješe předewzaće LMBV rozrisać dołhodobnje skutkowacy škit a wěstotu naslědneho wužiwanja hórniskich kónčin. Za to dyrbješe wuwić a pruwować techniske a technologiske naprawy. Wšitke te mějachu zaměr, dokónčić a zawěsćić wužiwanje brunicowych jamow jako jězory za wočerstwjenje a turistiske zaměry.

Ze zaměrnym dźěłom a podpěrana wot fachowcow namaka LMBV techniske móžnosće, skrućić pódu na skłoninach něhdyšich wuhlowych jamow, kaž při Hórnikečanskim jězorje, hdyž su ze zhusćenskimi naprawami započeli brjóh jězora skrućeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND