Ratarstwo wuspěšnje dale wjesć

štwórtk, 22. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Adalbert Bulank je jedyn z najstaršich sobudźěłaćerjow Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia a přihotuje tele dny rolu za wusyw. Foto: SN/Maćij Bulank Adalbert Bulank je jedyn z najstaršich sobudźěłaćerjow Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia a přihotuje tele dny rolu za wusyw. Foto: SN/Maćij Bulank

Róžeńčanska agrarna AG Sorabia z lońšej bilancu njespokojom

Ratarske předewzaća maja so wokomiknje jara ćežko. Wuspěšnje hospodarić njeje pod tuchwilnymi wuměnjenjemi lochko. Ratarjo nałožuja wjele prócy a trje­baja tójšto optimizma, zo by so dźěło na polach a w hródźach wudaniło. To je tež Róžeńčanska agrarna AG Sorabia minjene lěto nazhoniła. Předewzaće, wobstejace z třoch wobłukow – agrarneje towaršnosće, twarskeje tzwr a dejneho a rostlinskeho kombinata „Łužica“ –, njeje najebać efektiwne hospodarjenje w minjenym lěće tak wuspěšne było, kaž by to chcyło.

Na njedawnej hłownej zhromadźi­znje, na kotruž bě Sorabia swojich akcionarow do Nowoslic přeprosyła, předstajištaj w rozprawomaj nawoda agrarneje AG Matej Korjeńk runje tak kaž předsyda dohladowarskeje rady dr. Thomas Kronenberg ćeže a njepřihódne dźěłowe wuměnjenja delanskich ratarjow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND