Wjac ze sobu, hač wo sebi rěčeć

pjatk, 30. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Torsten Wiegel

W kajkim měsće chcemy bydlić? W tajkim, hdźež so młodostni wječor hižo wěsći nječuja, dokelž dochadźa k namócnosćam? W měsće, w kotrymž njezamóchu so předewzaćeljo loni k stejišću přećiwo prawicarskej demonstraciji w nakupowanskej nocy Romantica předrěć, ze stracha, zo jim něchtó wokna rozbije? W měsće, w kotrymž prawicarscy ekstremisća zarjadnistwu ultimatum staja, jich štwórć wot njeluboznych ćěkancow wučisćić? W měsće, hdźež stawaja so Serbja a serbske institucije z cilom namócnosćow tych, kotrymž zdawatej so kulturna a rěčna mnohotnosć tak wohrožacej być, zo dyrbja so z rukami wobarać?

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND