Zhromadnje škodam dźiwich swini zadźěwać

štwórtk, 16. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wobstatk dźiwich swini přiběra a z nimi tež škody na łužiskich polach. Přičiny to dosć wo tym rozmyslować, kak hodźa so škody pomjeńšić. Wobstatk dźiwiny re gulować je nadawk hońtwjerjow. Tež ratarjo móža jich podpěrać a z jednorymi naprawami  hońtwu na dźiwje swinje wolóžić.  Foto: SN/Maćij Bulank Wobstatk dźiwich swini přiběra a z nimi tež škody na łužiskich polach. Přičiny to dosć wo tym rozmyslować, kak hodźa so škody pomjeńšić. Wobstatk dźiwiny re gulować je nadawk hońtwjerjow. Tež ratarjo móža jich podpěrać a z jednorymi naprawami hońtwu na dźiwje swinje wolóžić. Foto: SN/Maćij Bulank

Lejno (SN/BŠe). Hóntwjerjo a ratarjo dyrbja wušo hromadźe dźěłać. K tomu namołwješe předsyda regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Stefan Triebs na informaciskim zarjadowanju sobustawow dźens tydźenja w Lejnje. Hižo dlěje bědźa so ratarjo ze škodami dźiwiny, wosebje dźiwich swini. Jich wobstatk dale přiběra a tak tež škody. „Dźiwje swinje su jara inteligentna zwěrina. Wohroženja sej spomjatkuja a jednaja po nazhonjenjach“, rozkładźe předsyda krajinoweho­ dźěłoweho zjednoćenstwa za hońtwjerske drustwo Gunther Zschommler. Tohodla je ćežko wobstatk pomjeńšić. „Rewěrowi hajnicy měli młody dorost do hońtwy zapřijeć a runje tak wo rewěrje přesahowacej hońtwje rozmyslować“, Zschommler podšmórny.

Ratarjo móža hajnikow-hońtwjerjow z jednorymi naprawami podpěrać. Dyrbja jich jeno zahe dosć informować, što chcedźa přichodnje na swojich polach plahować, hdy chcedźa wusywać, hdy žnjeć. Hońtwjerjo móža potom wotpowědnje reagować a sej časy zarjadować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND