Zo bychu ludźo přeco derje kusać móhli

srjeda, 15. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hordy je Sulšečan Tomaš Mjetaš na swój labor. Derje wukubłani a spušćomni přistajeni zwoprawdźeja wšědnje najwšelakoriše naročne nadawki. Hdyž je trjeba, so šef sam tež hišće raz za dźěłowe městno sydnje. Trening a nałožowanje nowych metodow je jemu trěbna a spomóžna naležnosć. Foto: Jan Kral Hordy je Sulšečan Tomaš Mjetaš na swój labor. Derje wukubłani a spušćomni přistajeni zwoprawdźeja wšědnje najwšelakoriše naročne nadawki. Hdyž je trjeba, so šef sam tež hišće raz za dźěłowe městno sydnje. Trening a nałožowanje nowych metodow je jemu trěbna a spomóžna naležnosć. Foto: Jan Kral

Druhdy je proteza abo narunanje kusadła jenička móžnosć, ludźom ze zubnymi problemami dale zaručić, zo móhli so dosć derje zežiwić. Wolóženja kaž implantaty abo kumštne zuby přińdu z rukow nazhonitych zubnych technikarjow, kotrež je w dentalnych laborach swědomiće a za kóždeho jednotliwca wotpowědnje předstawam zubneho lěkarja zhotowjeja. Zubny lěkar a technikar skutkujetaj zhromadnje na dobro pacienta. Zubny lěkar pak móže pacienta jenož potom zaso do wšědneho dnja pósłać, hdyž je tež technikar derje a swědomiće dźěłał.

Dentalny labor Tomaša Mjetaša na Wojerowskej Cyrkwinskej je regionalnym zubnym lěkarjam hižo přez lěta dobra adresa. Tam zhotowja Sulšečan hromadźe z dalšej mišterku a jědnaće přistajenymi zubnymi technikarjemi wšo to, štož zubny lěkar za swojich pacientow jako dobre a spomóžne wobhladuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Najnowše wudobyće labora je 3D-skener. Z tajkim nastrojom hodźa so zubne protezy hišće dokładnišo zhotowjeć. Trěbne wotćišće zubow z lěkarskich praksow su zakład za to.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND