Dźeń a kreatiwniše ideje za naš wšědny chlěb

srjeda, 29. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Cyłkownje 51 wudźěłkow z 23 pjekarnjow pruwować měješe pjekarski fachowc Michael  Isensee (nalěwo) njedawno w Biskopičanskej filiali chorobneje kasy IKK. Jan Kral Cyłkownje 51 wudźěłkow z 23 pjekarnjow pruwować měješe pjekarski fachowc Michael Isensee (nalěwo) njedawno w Biskopičanskej filiali chorobneje kasy IKK. Jan Kral

Fachowcy prawidłownje pruwuja, hač kwalita žadanjam wotpowěduje

Poskitk pjekarjow na družinach chlěba zdawa so dźeń a wjetši być. Nimo tradicionalnych z měšaneje muki dominuje dale a wjac družin z podźělom strowych zornjatkow a symjenjow, kaž chia abo sesam. Tež chlěby, pječene z muku starych abo nimale zabytych žitnych družin, wabja dale a wjace kupcow.

Hač pak wšě te chlěby słodźa a hač jich kwalita wysokim žadanjam pjekarskeho rjemjesła wotpowěduje, hodźi so jeno z fachowym pruwowanjom zwěsćić. A to čini prawidłownje tež Budyske zjednoćenstwo pjekarjow. Za to maja njewotwisneho fachowca, kiž pruwuje w nadawku centrale za škit přetrjebarjow. Michael­ Isensee je tajka připóznata kapacita w pjekarskim rjemjesle. Nimo chlěbow wón tež w dohodownym času wosuški pruwuje.

Test za nowe ideje

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Poskitk chlěba je dźeń a wjetši. Nimo tradicionalnych wabja kupcow dale a bóle tež chlěby, pječene z muku starych a nimale zabytych žitnych družin.
dalši wobraz (2) Tež całty je sej Michael Isensee dokładnje wobhladał.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND