Jubilej wikow a zdobom kónc

póndźela, 03. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Přichodny kachletwarski mišter Dawid Čornak je nana Šćěpana na wikach wěcywustojnje zastupował. Foto: Jan Kral Přichodny kachletwarski mišter Dawid Čornak je nana Šćěpana na wikach wěcywustojnje zastupował. Foto: Jan Kral

Hospodarske wiki WIR, kotrež běchu stajnje wuspěšna pokazka hospodarstwa a rjemjesła regiona, wotměchu so kónc tydźenja jubilejny 25. raz a zdobom posledni króć w tej formje.

Kamjenc (JK/SN). To, štož bě so za kulisami hižo připowědźiło, wobkrući zamołwity organizator Andreas Heinrich, nawoda Budyskeho zarjada za wokrjesne wuwiće. „Wiki w tej formje hižo njebudu. Pytamy za nowymi móžnosćemi, region a jeho hospodarstwo předstajić a zajimcam prezentować“, rjekny wón k zakónčenju přehladki.

Najebać nimale lětnje wjedro su wiki mjenje, ale přiwšěm zajimowanych hosći přiwabili. Po pjatkownym zjawnym zahajenju witaše město Kamjenc zajimcow, jako zahaji kampanju jako kompetencny centrum za zhotowjenje baterijow.

W tradicionalnym kulinariskim wubědźowanju dźěše lětsa wo kołbasu a mjasowe wudźěłki. Nimo fachowcow z rězniskeho zjednoćenstwa Budyskeho wokrjesa bě jury tež zaso ze zjawnej prominencu wokrjesa wobsadźena. Zamołwity organizator, Worklečanski rězniski mišter Gerat Wałda, witaše hosći wubědźowanja ze serbskim postrowom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND