Stajnje dobra adresa była

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wutrajnje dźěłajo měješe šwalča-mišterka Petra Kupcyna hišće chwile dosć zajimcam wosebitosće serbskeje narodneje drasty rozkłasć a kak ju tež za klanki šije. Wutrajnje dźěłajo měješe šwalča-mišterka Petra Kupcyna hišće chwile dosć zajimcam wosebitosće serbskeje narodneje drasty rozkłasć a kak ju tež za klanki šije.

Kamjenske hospodarske wiki WIR po 25 lětach so posledni raz wotměli

Njeje to jenož na nimale lětnim wjedrje zaležało a tež nic na dale woteběracej ličbje wopytowarjow, zo wozjewi hłowny organizator Kamjenskich wikow WIR Andreas Heinrich na kóncu lětušich wikow, zo běchu to definitiwnje poslednje w tej formje.

Zarjadowarjo, hospodarstwo, ale tež wustajerjo běchu dopóznali, zo su so wobstejnosće w regionje wosebje w hospodarskich strukturach zasadnje změnili. Běchu-li na spočatku wikow informacije a wabjenje ze stron hospodarstwa a rjemjesła trěbne, žada sej čas interneta a digitalneho swěta nowe wotmołwy a nowe formy prezentacije.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Kapała Horjany bě loni atrakcija k zahajenju wikow WIR: jako reprezentant serbskeje kultury žnějachu dujerjo wothłós a zawostajichu wulki zaćišć.Jan Kral
dalši wobraz (2) Rězniski mišter Gerat Wałda (naprawo) bě mnohe lěta wuspěšny organizator wubědźowanja wo najlěpšu kołbasu. Krajny rada Michael Harig (CDU) bě rady witany čłon jury.
dalši wobraz (3) Fachowy disput nic jenož na polu Domowiny, ale tež nastupajo rjemjesło mataj tule jednaćel Domowiny Marko Kowar a šef Kamjenjanskeje tepjenjotwarskeje firmy R&Z Tomaš Rječka.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND