Za lěpši termin w zajimje wšitkich

wutora, 02. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Do lětušich jězorinowych wikow běchu wabili za jónkrótne dožiwjenja a pokazki turizma, za wólnočasne zaběry kaž tež za dowol a hospodarstwo w rozrosćacym paradizu łužiskich jězorow. Hač zamóchu wiki tele lubjenja spjelnić, wo tym móžachu so zajimcy před Wojerowskej Łužiskej halu a na dwěmaj poschodomaj domu minjeny kónc tydźenja přeswědčić.

Wojerecy (JK/SN). Něhdźe 60 wustajerjow z turizma, gastronomije, hospodarstwa, strowotnistwa kaž tež zarjadnistwa a zawěsćernjow je so prócowało w zajimcach lóšt na to budźić, při łužiskich jězorach přebywać. Něšto zasadne nowe wšak wiki pokazali njejsu, tež hdyž ste­ješe lětsa wosebje pasažěrske łódźnistwo w srjedźišću informacijow. Za to bě sej tež Złokomorowska łódźnica Marianne Löwa chwile wzała, zo by swoje přede­wzaće a přichodne plany při jězorinje předstajiła. Ale wosta wona jenička, kotraž něšto noweho prezentowaše.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND