Šansy na wukubłanje dźeń a lěpše

štwórtk, 11. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej je so wot minjeneje nazymy 2 970 požadarjow wo wukubłanske městno zapisać dało, to je pjeć procentow mjenje hač lěto do toho. Ličba wot předewzaćow a zarjadnišćow přizjewjenych wukubłanskich městnow je wo jědnaće procentow na 2 657 přiběrała. „Šansy, powołanje w regionje nawuknyć, su tak dobre kaž hišće ženje“, rozłožuje Thomas Berndt, šef Budyskeje agentury za dźěło. Runje tak płaći to za móžnosće, po wukubłanju w regionje wostać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND