Šansy na wukubłanje dźeń a lěpše

štwórtk, 11. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej je so wot minjeneje nazymy 2 970 požadarjow wo wukubłanske městno zapisać dało, to je pjeć procentow mjenje hač lěto do toho. Ličba wot předewzaćow a zarjadnišćow přizjewjenych wukubłanskich městnow je wo jědnaće procentow na 2 657 přiběrała. „Šansy, powołanje w regionje nawuknyć, su tak dobre kaž hišće ženje“, rozłožuje Thomas Berndt, šef Budyskeje agentury za dźěło. Runje tak płaći to za móžnosće, po wukubłanju w regionje wostać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND