Zakonje zawody poćežuja

pjatk, 12. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Roland Ermer (4. wotprawa) wčera w rozmołwje z rjemjeslnikami a dalšimi hosćimi  diskusijneho wječora w Pančicach-Kukowje  Foto: Feliks Haza Roland Ermer (4. wotprawa) wčera w rozmołwje z rjemjeslnikami a dalšimi hosćimi diskusijneho wječora w Pančicach-Kukowje Foto: Feliks Haza

Rjemjeslnicy Rolandej Ermerej swoje starosće přednjesli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Rjemjesło ma tež dźensa złote dno, ale běrokratiske zakonje dźěło rjemjeslnikow njetrjebawši poćežuja. Tele zadźěwki wotstronić spytać chce Roland Ermer. Njedźichowski pjekarski mišter je prezident zjednoćenstwa sakskich rjemjeslnikow a nastupi jako­ direktny kandidat CDU za wólby zwjazkoweho sejma w tudyšim wólbnym wokrjesu. Wčera rěčeše wón w Pančicach-Kukowje na forumje „Rjemjesło ma złote dno – Płaći to tež dźensa?“. Organizowali běchu jón skupiny CDU gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe hromadźe z klóšterskej kolpingowej swójbu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND