Wjace škódnikow w lěsach

wutora, 16. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z dalšim woćoplenjom zemje mamy tež w Hornjej Łužicy z přiběracymi wjedrowymi ekstremami a jich wuskutkami w lěsach ličić. Dalše družiny insektow a škódnikow móža so zasydlić.

Budyšin (SN/mwe). „Lěsy móhli so přichodnje pobrachowacych spadkow dla instabilniše stać, to rěka, zo njemóhli so škódnikam hižo tak spřećiwjeć.“ Tole měni Budyski wokrjesny ressort lěsneho a krajneho planowanja. Na naprašowanje Serbskich Nowin, z kajkimi škódnikami a škodami mamy klimoweje změny dla w lěsu ličić, nam dale zdźělichu: „Budźe wjace škodow wichora a krupow dla. W suchich lěćach wobsteji wjetši strach lěsnych wohenjow. Někotre družiny insektow nadeńdu lěpše žiwjenske wuměnjenja, so spěšnišo wuwija a móža w běhu lěta zdźěla wjace generacijow spłodźić. Zdobom móža družiny z juha zapućować a so tu rozpřestrěć.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND